Facebook

Phuket New Generation Services


   ข้อมูลเที่ยวพังงา
  

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

      

มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอ ตะกั่งทุ่ง อำเภอเมือง อำเภอเกาะยาว  จังหวัดพังงา

ซึ่งมีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่ง และเหนือผิวน้ำ  อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าชายเลน ประกอบด้วยเกาะเล็ก

เกาะน้อยสวยงามมากมาย  เช่น เขาพิงกัน เขาตะปู ถ้ำลอด รวมทั้งหาดทรายสวยงามตามธรรมชาติ

มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 250,000 ไร่หรือประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

   

ตั้งอยู่ตำลบเกาะพระทอง  ครอบคลุมพิ้นที่ 80,000 ไร่

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

   

 

 

เกาะตาชัย

   

 

 

 

   
     
ลิ้งเว็บไซต์แนะนำ