ชื่อแพคเกจทัวร์ >> เกาะราชาเกาะเฮ วันเดียวเที่ยว 2 เกาะ
 

  

 

 

ภูเก็ต - เกาะราชา – เกาะเฮ

โดย เรือ Speedboat
เที่ยวเกาะเฮ เกาะราชาหาดพระตก วันเดียวเที่ยว 2  เกาะ สุดคุ้ม ราคาประหยัด 

โปรแกรมทัวร์

******                 รถรับจากโรงแรมที่พัก ไปท่าเรืออ่าวฉลอง (เวลารับขึ้นอยู่กับโรงแรมที่ท่านพัก)

09.30 น.               ถึงท่าเรืออ่าวฉลอง ออกเดินทางไปเกาะราชา บริเวณหาดพระตก สนุกสนานกับการเล่นน้ำ

                               หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บภาพ ความงดงามของหาดทรายน้ำทะเลที่สวดงามเป็น

                                ที่ระลึก

10.30 น.               ออกเดินทางจากหาดพระตก มุ่งหน้าสู่หาดคอนแค อ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำดูปะการัง

ชมปลาสวยงามหลากหลายสีสัน และออกเดินทางต่อไปยังเกาะเฮ

12.30 น.               รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะเฮ (บุฟเฟ่ห์)

14.00 น.               หลังอาหารเที่ยง พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย จะเล่นน้ำหรือเลือกสนุกสนานกับกิจกรรม

                                ทางน้ำที่มีให้เลือกมากมาย เช่น บานาน่าโบ๊ท แจ๊สสกี (ไม่รวมกับราคาทัวร์)

15.20 น.               ออกเดินทางกลับสู่เกาะภูเก็ต

15.40 น.               เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับเพื่อนำท่านกลับโรงแรมที่พักโดยสวัสดิภาพ

 

ราคานี้รวม

1.รถรับส่งจากที่พัก(ตัวเมืองภูเก็ต, หาดป่าตอง, หาดกะตะ-กะรน) ท่าเรือ - ที่พัก 
2.นอกเหนือจากเส้นทางนี้ คิดเพิ่ม ท่านละ 150 - 250 บาท/คน
3.ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
4.ค่าอุปกรณ์ดำผิวน้ำ และชูชีพ
5.อาหารกลางวัน และเครื่องดื่มบนเรือ 
6.ค่าธรรมเนียมสถานที่
7.มัคคุเทศก์ประจำเรือ
8.ประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ

ทุกทัวร์ทะเล โปรแกรมและเวลา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน


ราคา ผู้ใหญ่

ราคา เด็ก

1,300 900

Bแบบฟอร์มการจองโปรแกรมทัวร์
  
  ชื่อแพคเกจ : เกาะราชาเกาะเฮ วันเดียวเที่ยว 2 เกาะ

  
 
หมายเหตุ. ราคาเด็ก อายุ 3 - 12 ปี และ ความสูงไม่้เกิน 120 เซ้นติเมตร
  วันที่จอง :


  
  ผู้ใหญ่:
เด็ก :    รวมจำนวน :


  ชื่อ :
*  
  นามสกุล :
*
  อีเมล :
*
  ความต้องการเพิ่มเติม :
  ประเทศ :
*
   เบอร์ติดต่อ :
*
บริการรถรับ - ส่ง ( บริการนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามพนักงาน )
  สถานที่ของท่าน :
 หมายเลขห้อง:
    เวลา :
  สถานที่ให้ไปส่ง :
ต้องการรถไปรับที่สนามบิน


 
รหัสความปลอดภัย :

   
 
วิธีการจอง และ การชำระเงิน
 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ใช้บริการของเรา เราขอกำหนดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินค่าบริการ เงินมัดจำ และอื่นๆ โดยมีรายละเอียดด้านล่างนี้

1.โอนเงินมัดจำล่วงหน้า 50% จากยอดรายจ่ายรวมทั้งหมด ท่านสามารถเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งดังนี้
 

 
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต
 •  
   

   

   

   ชื่อบัญชี คุณสายัน มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 102-2-67277-7

       
   
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยห้าแยกฉลอง
 •  
   
   

   ชื่อบัญชี นางปาริชาติ มหรรณพ บัญชีออมทรัพย์

   

   เลขที่บัญชี 737-2-31949-6

       

   

  และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการหลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินแล้ว จากนั้นกรุณาส่งแฟ๊กซ์หลักฐานการโอนเงิน พร้อมลงชื่อผู้โอนที่หมายเลขโทรสาร 076-212550 ทางเราจะถือเอาเอกสารการโอนเงินเป็นหลักฐานในการรับจองทัวร์


  2.จ่ายเงินที่เหลือในวันเดินทางตามโปรแกรมท่องเที่ยว


  3.การยกเลิกการเดินทางหรือการจองห้องพักจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยภายใน 15 วัน ก่อนวันเดินทาง   

   
  Link Services